SAMEN! We gaan voor niets minder in deRUIMTE!

17-03-2018

SAMEN! We gaan voor niets minder in deRUIMTE! Samen Inburgeren, met mensen uit Irak, Syrië, Polen, India, Eritrea , Moldavië, Nederland, Egypte, Tsjetsjenië, Libanon, België, ... met Gelijke Kansen en Agentschap Integratie en Inburgering, Stad Turnhout zaterdag 17 maart ‘18